Ubezpieczenia

Ubezpieczenia to wieloaspektowa dziedzina współczesnej gospodarki rynkowej, charakteryzująca się nieustanną ewolucją i dużym dynamizmem zmian.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych szczegółowo określa zasady zawierania ubezpieczeń, ale wymienia tylko trzy rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych wraz ze szczegółowymi wytycznymi:

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie OC rolników
  • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ustawa z dnia 28 lipca 1990r, będąca podstawą działalności ubezpieczeniowej, wprowadza podział ubezpieczeń na obowiązkowe i dobrowolne. Grupa ubezpieczeń dobrowolnych jest bardzo różnorodna pod względem ryzyk jakie obejmuje. Jest jednak zasada, która łączy wszystkie ubezpieczenia z tej grupy – zasada swobody umowy. Od naszej woli zależy z jakim Towarzystwem Ubezpieczeniowym zawrzemy umowę ubezpieczenia.

W myśl zasady „Przezorny zawsze ubezpieczony” warto pomyśleć również o dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeniach.

Gdy nasze życie gwałtownie się zmienia – pojawia się choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć bliskiej osoby – wyjątkowym wsparciem są ubezpieczenia ochronne.
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne pomagają nam przywrócić stabilizację i poprawić sytuację życiową.

Dzięki ubezpieczeniom ochronnym możemy żyć w większym komforcie. Nie musimy obawiać się o przyszłość naszych bliskich i swoją sytuację. Wiemy, że otrzymamy cenne wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
Kliencie skorzystaj z wyselekcjonowanych przez nas produktów.
Zapraszamy do kontaktu

kasy fiskalne Rawa Mazowiecka | Grodzisk Mazowiecki | Żyrardów
Ubezpieczenia
Zamknij