Legalizacja wag

Firma Elkas oferuje Państwu wszelkie czynności związane z zakupem wag oraz ich dalszą eksploatacją gwarancyjną oraz pogwarancyjną. Nasze działania związane są z przygotowaniem wag do czynności legalizacyjnych oraz załatwieniem formalności z tym związanych. Mogą Państwo dostarczać wagi bezpośrednio do naszej firmy lub zamówić usługę legalizacji na miejscu.

W ofercie Elkas znajdują się wagi marki min. Cas, Digi, Dibal, Elzab. Można je pogrupować w zależności od zastosowania:

 • kontrolne– łatwe w obsłudze, wskazujące masę ważonego towaru, doskonałe do pracy w gastronomii, na targowiskach oraz jako waga kontrolna we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych oraz produkcyjnych
 • kalkulacyjne– umożliwiają wyliczenie należności poprzez wprowadzenie ceny jednostkowej towaru do pamięci lub poprzez wpisanie tej ceny na klawiaturze wagi, z powodzeniem sprawdzają się w małych placówkach handlowych oraz na targowiskach. Niektóre modele mają możliwość komunikacji z komputerem lub kasą fiskalną.
 • etykietujące– umożliwiają wydruk etykiet zawierających wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia,
 • platformowe (magazynowe) – stosowane w magazynach, zakładach przemysłowych oraz na zapleczu placówek handlowych do ważenia towarów o dużej masie.
 • na boksy kasowe – wagi przystosowane są do wbudowania w blat boksu kasowego lub lady.
 • multimedialne– oparte na technologii PC, które oprócz standardowych operacji ważenia i etykietowania towarów umożliwiają korzystanie z szeregu dodatkowych funkcji takich jak wyświetlanie elementów: skład produktów, dane producenta, informacje o aktualnych promocjach, ofercie wiązanej itp.
 • stanowisko POSz wagą – innowacyjne połączenie wagi i komputerowego stanowiska sprzedaży POS z ekranem dotykowym z opcjonalnie dostępną drukarką termiczną do wydruku na przykład faktur, bonów promocyjnych itp.

Jaką wagę kupić?

Przy zakupie wagi należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów: zakres i dokładność ważenia, stanowisko sprzedaży i warunki pracy, wymiary urządzenia, wymiary szalek oraz sposób przekazywania informacji.

kasy fiskalne Rawa Mazowiecka | Grodzisk Mazowiecki | Żyrardów
waga

Co to jest legalizacja, jak często należy ją wykonywać ?

Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Dowodem legalizacji poświadczającym dokonanie legalizacji jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie pomiarowym. Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2007r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2010r.W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Kiedy legalizacja traci ważność?

Legalizacja traci ważność w przypadku:

1) stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;
2) uszkodzenia przyrządu pomiarowego;
3) uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;
4) zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.
5) oraz oczywiście z upływem terminu ważności legalizacji

Jak przebiega proces legalizacji w naszej firmie?

 • odbieramy od Państwa wagę, która ma zostać zalegalizowana
 • przygotowujemy ją do legalizacji – naprawiamy, kalibrujemy, usuwamy zanieczyszczenia, bądź dokonujemy innych wymaganych do przeprowadzenia legalizacji czynności
 • na czas legalizacji istnieje możliwość udostępnienia Państwu wagi zastępczej
 • załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją wag w Urzędzie Miar
 • dostarczamy Państwu gotową, zalegalizowane wagę
 • na wadze zostaną umieszczone plomby oraz naklejki informujące o okresie ważności legalizacji
 • przypominamy naszym klientom o kończącym się okresie ważności legalizacji
wagi elektroniczne Rawa Mazowiecka

UWAGA!!!

Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).

Takie wagi są oznaczone następującymi symbolami:

Waga posiada certyfikat europejski

Waga posiada legalizację Wspólnoty Europejskiej (znak metrologiczny M)

Serdecznie zapraszamy do zakupów w naszej firmie. Posiadamy bogate zaplecze intelektualne i techniczne, profesjonalny sprzęt oraz oferujemy atrakcyjne ceny.

Zamknij